SVEIKATOS KURSAI

Viena iš VšĮ “D&DM” teikiamų paslaugų yra privalomasis sveikatos mokymas.

Privalomasis sveikatos mokymas – asmenų, kurie dirba pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąraše esančias veiklos sritis ir kurie privalo įgyti žinių sveikatos klausimais pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, mokymas.

Asmenys, kuriems reikalingas Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas gali pasirengti savarankiškai (išskyrus asmenis, kuriems privalomas mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai) arba lankyti privalomojo mokymo kursus.

Savarankiškai pasirengusių asmenų atestacija vyksta kasdien sutartu laiku. Registracija telefonu +370 657 52500.

Privalomojo sveikatos mokymo kursai vyksta numatytu grafiku. Būtina išankstinė registracija.

Teorinių žinių ir įgūdžių atestavimas atliekamas tiek pasirengusiems savarankiškai, tiek išklausiusiems kursus, tokia tvarka:

  • testas iš 20 klausimų (vertinamas teigiamai, jeigu teisingai atsakoma į 70 proc. pateiktų klausimų);
  • 1 praktinė užduotis (vertinama teigiamai teisingai atlikus pateiktą užduotį).

Išlaikiusiems teorinių žinių testą ir gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, išduodame Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą.

Kodėl turėtumėte rinktis mūsų įstaigą?

VšĮ “D&DM” organizuoja privalomojo sveikatos mokymo kursus visoje Lietuvoje nuo 2006 metų. Mūsų įstaigoje dirba jauni, entuziastingi žmonės, kurie nuolat tobulinasi įvairiuose kursuose, seminaruose, mes nuolat investuojame į mokymo priemones, todėl pasirinkdami mus gausite kokybišką paslaugą. Susidarius grupei (ne mažiau nei 25 asmenų) mūsų lektoriai atvyks į Jūsų įstaigą nemokamai.