PIRMOSIOS PAGALBOS KURSAI

VšĮ „D&DM“ organizuoja privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kursus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 patvirtintą mokymo ir atestavimo tvarkos aprašą. 

Profesijų (veiklos sričių) kodai Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
002 Ikiteisminį tyrimą vykdantys ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Valstybės saugumo departamento ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyriaus pareigūnai. PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
003 Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus. PP Prieš įsigyjant ginklą
PT Kas penkeri metai
004 Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pamaininį darbą dirbantys ir įvykio vietoje dirbantys pareigūnai ir darbuotojai, policijos pareigūnai, vykdantys eismo priežiūrą, policijos ir greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių vairuotojai. PG Prieš pradedant dirbti (išskyrus Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesius gelbėtojus bei policijos pareigūnus, baigusius pirminio profesinio mokymo programos pirmosios pagalbos mokymo kursus)
PT Kas treji metai
005 Paplūdimiuose ir vandens pramogų parkuose dirbantys gelbėtojai. PG Prieš pradedant dirbti
PT Kasmet
006 Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje). PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
007 Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas. PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
008 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas. PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
009 Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
010 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
011 Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
012 Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu. PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
013 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
014 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis. PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
015 Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai. PP Prieš pradedant dirbti
PT Dirbant – kas penkeri metai
016 AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai. PP Prieš pradedant vairuoti
017 Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai). PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
018 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus. PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
019 Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai. PP Prieš pradedant dirbti