ALKOHOLIO ŽALOS KURSAI

VšĮ „D&DM“ organizuoja privalomojo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio kursus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 patvirtintą mokymo ir atestavimo tvarkos aprašą ir 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-464 patvirtintus pakeitimus.

Profesijų (veiklos sričių) kodai Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
026 Transporto priemonių vairuotojai, orlaivio įgulos nariai, orlaivių techninę priežiūrą atliekantys asmenys, skrydžių vadovai, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidę asmenys, laivų vairuotojai ir tam tikras pareigas jūrų laive einantys asmenys, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. A1 Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti.