HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ KURSAI

REGISTRACIJA Į KURSUS

 

VšĮ „D&DM“ organizuoja privalomojo higienos įgūdžių mokymo kursus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-30 patvirtintą mokymo ir atestavimo tvarkos aprašą bei 2018 m. spalio 16 d. Nr. V-1142 bei 2019 m. balandžio 25 d. Nr. V-508 pakeitimus.

 

Veiklos sričių kodai

Veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
007 Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas HB, H1 Prieš pradedant dirbti
008 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas HB, H2 Prieš pradedant dirbti
009 Grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai HB, H3 Prieš pradedant dirbti
010 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai HB, H4 Prieš pradedant dirbti
011 Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai HB, H5 Prieš pradedant dirbti
013 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai  HB, H6 Prieš pradedant dirbti
016 Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai) HB, H7 Prieš pradedant dirbti
017 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus HB, H1 Prieš pradedant dirbti
018 Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai HB, H8 Prieš pradedant dirbti
019 Vandens tiekimo įmonių darbuotojai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens saugai ir kokybei HB, H9 Prieš pradedant dirbti
H9 Kas dveji metai
020 Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais) pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys HBB Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai
netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai HBB Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai
tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai H10 Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai
021 Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra HB, H11 Prieš pradedant dirbti
022 Skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą, lyginimą, lankstymą, pakavimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai HB, H12 Prieš pradedant dirbti
023 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti) HB, H13 Prieš pradedant dirbti
024 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai HB, H14 Prieš pradedant dirbti

REGISTRACIJA Į KURSUS

Pateikdamas šią formą sutinku, kad mano duomenis informacijos teikimo tikslais naudos ir kaups VšĮ “D&DM”

Po sėkmingo anketos užpildymo į nurodytą el. pašto adresą gausite laišką su reikalinga informacija registracijai užbaigti.